Praska hydrauliczna typ PH-44

do zaprasowywania złączek i końcówek kablowych Al i Cu o przekroju 16 do 120 mm2

Siła nacisku: 100 kN (10t.)
Masa praski: 4,3 kg
Praska z głowicą obrotową (180°)
i zaworem bezpieczeństwa

Ręczna praska hydrauliczna typ PH-8

do zaprasowywania złączek i końcówek kablowych Al i Cu o przekroju od 120 do 240 mm2
oraz do wykonywania bezkońcówkowych śrubowych podłączeń jednodrutowy żył kabli aluminiowych o przekroju od 35 do 120 mm2 urządzeń UPD-2


Siła nacisku: 160 kN (16t.)
Masa praski: 5,3 kg
Praska z głowicą obrotową (180°)
i zaworem bezpieczeństwa

Praska PH-8 wyposażona w głowicę PH-82 umożliwia zaprasowywanie w zakresie przekroi od 16 do 240 mm2.

Głowica praski hydraulicznej typ PH-82

umożliwia zaprasowywanie praską PH-8 złączek i końcówek kablowych Al i Cu o przekroju od 16 do 120 mm2.


Masa głowicy: 1,5 kg

Praska hydrauliczna z napędem nożnym typ PH-7

do zaprasowywania złączek i końcówek kablowych Al i Cu o przekroju od 16 do 240 mm2 oraz
do wykonywania bezkońcówkowych śrubowych podłączeń jednodrutowych żył kabli aluminiowych
o przekroju od 35 do 120 mm2 urządzeń UDP-1


Max siła nacisku: 160 kN (16t.)
(układ tłokowy O 70)
Praska z zaworem bezpieczeństwa
Masa praski – 15,5 kg w tym:
Pompa – 6,3 kg
Układ tłokowy O 55 – 2,6 kg
Układ tłokowy O 70 – 4,6 kg
Skrzynka stalowa – 4,9 kg
Wąż – 2,0 kg
Długość węża - 3,5 mb lub według zamówienia (max 10mb)

Kleszcze typ KZ

Do zaprasowywania końcówek Ks na przewodach elektroinstalacyjnych elektroinstalacyjnych przekroju od 1 do 10 mm2,
Typ KZ 1-4 – przekroje od 1 do 4 mm2
Typ KZ 6-10 – przekroje od 6 do 10 mm2

Siła nacisku: 19 kN (1t.)
Masa kleszczy: 1,1 kg


****

Powyższe informacje możesz pobrać w postaci plików PDF. Aby zapisać je na dysku kliknij prawym przyciskiem myszy w link i wybierz "Zapisz link jako...".
© 2009 W-S Wesoła Sp. z o.o.